Ngồi hiên quán nhỏ, tay xoay ly café, nhìn xuống mặt hồ xanh gợn sóng lắng nghe âm thanh một bài hát cũ, để những…