Mỗi ngày 1 cuốn sách

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống

Tháng: Tháng Hai 2016

Giảm giá Thịt cầy lưu động Khi kiến trúc sư xuống đường Muốn có ảnh độc phải liều thân Cúp ve chai Tên đường...

作詞:黃維 作曲:黃維 編輯:Ysh Kuo (文&圖片素材取自網路) 寂寞的人容易喝醉 一個人的夜寂寞來相隨 寂寞的人冷暖自知沒有人體會 只好舉起杯 一杯一杯又一杯 寂寞的人容易喝醉 兩個人的美我也曾體會 兩情相悅相互依偎已是往日灰 寂寞的人啊多想要有個人陪 只是不想一個人醉 寂寞的人啊 一杯一杯又一杯 喝到最後只剩心碎 寂寞的人啊 一杯一杯又一杯...

Copyright MN1CS © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.