T3. Th11 19th, 2019

Mỗi ngày 1 cuốn sách

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống

Tháng: Tháng Mười Một 2017

星墜落湖底 月了無蹤跡 難忘你離去的背影 前塵的浮影 不訴的殤離 夢寐的笑靨又怎能忘記 雲散落 風不停 幾度擁有 幾度失去 不曾忘記前世的約定 一路從黑夜到黎明 浮浮沉沉 尋尋覓覓 終是一場夢 不醒 前塵的浮影 不訴的殤離 夢寐的笑靨又怎能忘記 雲散落...

Copyright Mỗi ngày 1 cuốn sách © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.