T3. Th11 19th, 2019

Mỗi ngày 1 cuốn sách

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống

Songs

https://www.youtube.com/watch?v=kAP_x0krk7A 世界上有很多的東西 你生不帶來死不帶去 你能帶走的只有自己和自己的脾氣 你曾擁有最美的愛情 你聽過最美麗的旋律 觸摸過一個人孤獨的恐懼 也看到過最美的風景 我跌跌撞撞奔向你 你也不能一個人離去 我們在一起說過 無論如何一起經歷了風雨 平平淡淡安安靜靜的老去 世界上有很多的東西 你生不帶來死不帶去 你能帶走的只有自己和自己的脾氣 你曾擁有最美的愛情 你聽過最美麗的旋律 觸摸過一個人孤獨的恐懼 也看到過最美的風景...

Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo Nghệ sĩ: Anh Thơ https://www.youtube.com/watch?v=ClK6Ud_VVLg Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội...

Yakuro tên thật là Jurijs D, sống và làm việc tại Tallinn (Estonia). Âm nhạc - là sở thích và...

Phiên bản làm lại "Pyaar Manga Hai" của Neeti Mohan và Armaan Malik đơn giản là nóng bỏng! Người cháu của...

Copyright Mỗi ngày 1 cuốn sách © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.