Tìm trong quên lãng…mênh mông
hương hồn ai
Tìm trong nỗi nhớ
chưa quên… bao ngày qua
Tìm trong cơn gió
hư vô… không nhà
Giấc mơ còn lại
…thiết tha
Chiều buồn sương khói
nao nao …cho lòng vấn vương
Hàng cây ngơ ngác
khi em… xa rời mãi xa
Vội như tia nắng
lung linh… không màu
Tan vội,
năm tháng trôi
Biết mai này có nhau
Sẽ chôn vùi nỗi đau
Có chăng là tiếng yêu ban đầu
Biết mai này cách xa
Biết đêm dài sẽ qua
Đường cỏ hoa còn mong nhớ em …
Tìm trong quên lãng…mênh mông
hương hồn ai
Tìm trong nỗi nhớ
chưa quên… bao ngày qua
Tìm trong cơn gió
hư vô… không nhà
Giấc mơ còn lại
…thiết tha
Chiều buồn sương khói
nao nao …cho lòng vấn vương
Hàng cây ngơ ngác
khi em… xa rời mãi xa
Vội như tia nắng
lung linh… không màu
Tan vội,
năm tháng trôi.
Biết mai này có nhau
Sẽ chôn vùi nỗi đau
Có chăng là tiếng yêu ban đầu
Biết mai này cách xa
Biết đêm dài sẽ qua
Đường cỏ hoa còn mong nhớ em …
Biết mai này có nhau
Sẽ chôn vùi nỗi đau
Có chăng là tiếng yêu ban đầu
Biết mai này cách xa
Biết đêm dài sẽ qua
Đường cỏ hoa còn mong nhớ em …
Đường cỏ hoa còn mong
…nhớ em …

Sáng tác : Tường Văn
Thể hiện : Trung Quân Idol
OST Tháng 5 để dành