Thiếu nhi

Học tiếng Anh qua chuyện cổ tích

Với bộ sách học tiếng Anh qua chuyện cổ tích, các bé vừa có thể đọc chuyện cổ tích, vừa

“Tê giác trong ngàn xanh” – Thế giới của muôn loài

 “Tê giác trong ngàn xanh” của nhà văn Đoàn Giỏi kể về thế giới các loài vật trong rừng xanh.