Mỗi ngày 1 cuốn sách

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống

Nghiên cứu

Hiệu ứng Bullwhip trong chuỗi cung ứng

Hiệu Ứng Bullwhip Là Gì Trong Chuỗi cung ứng, có một hiện tượng rất hay... ...

Tác động “Roi da”- Bullwhip:

Một trong những tác động phổ biến nhất trong chuỗi cung ứng là hiện tượng... ...

Sell your ideas the Steve Jobs way

Sell your ideas the Steve Jobs way

A good oral presentation is well structured; this makes it easier for the listener to... ...

Sử dụng sản phẩm tài chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Rủi ro tỷ giá là sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ mà doanh nghiệp... ...

Bảo hiểm tỷ giá

Chỉ trong nửa năm 2008, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động thương... ...

Copyright MN1CS © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.