Giới thiệu tác phẩm: Chuyện Đồng thoại – Tô Hoài
Thực hiện: Thư viện tỉnh Lâm Đồng