Chính trị Quốc gia – Sự thật

Chính trị Quốc gia – Sự thật
Chính trị Quốc gia – Sự thật

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hoạt động theo Luật xuất bản.

080.49221
080.49222
Trụ sở: 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy và 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

%d bloggers like this: