Nhà xuất bản Tư pháp

Nhà xuất bản Tư pháp
Nhà xuất bản Tư pháp

Nhà xuất bản Tư pháp là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tư pháp, có tôn chỉ, mục đích: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành Tư pháp; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cùa ngành Tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+84 24 3804 8457
62632080
Số 35 Trần Quốc Toản – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

%d bloggers like this: