Thế kỷ 19, John Sutter là một người Mỹ làm thợ mộc.  Xưởng cưa thuộc sở hữu của ông ta (Sutter’s Mill) nằm ở Coloma, California, ở bờ nam sông American. Sutter’s Mill  nổi tiếng do đây là nơi khởi đầu cho cơn sốt tìm vàng ở California.

gày 24 tháng 1 năm 1848, James W. Marshall tìm thấy một số mảnh vàng, ngày này được ghi nhận là thời điểm đánh dấu sự chuyển đổi lịch sử cho vùng đất này từ một nơi hoang vu thành một trung tâm nhộn nhịp.  Ngày 2 tháng 2, năm 1848, Hiệp ước Guadalupe Hidalgo, ký kết tại thành phố Mexico, đã chuyển giao vùng  lãnh thổ miền Tây Nam Mỹ cho Hoa Kỳ. Trong suốt bảy năm tiếp sau, có khoảng 300.000 người đã đến California (một nửa bằng đường bộ và một nửa bằng đường biển) để tìm kiếm vận may từ một trong hai mỏ vàng hay bán đồ phục vụ đào mỏ như cuốc và xẻng để tìm vàng.
Sau khi phát hiện có vàng tại các mỏ này,  thời kỳ “cơn sốt vàng” bắt đầu thu hút nhiều người đã đến từ phía đông để tìm vận may. Thời đại đã thay đổi cuộc đời những người như Levi Strauss và Luzena Wilson.
Ca khúc Sutter’s Mill của Dan Fogelberg kể lại hầu như đầy đủ lịch sử của cơn sốt vàng – Gold Fever từ khi John Sutter tìm thấy vài mẩu vàng nhỏ trên mảnh đất của ông ta đến làn sóng người tìm vàng đổ đến từ khắp nơi tìm vận may.
In the spring of 47
So the story, it is told
Old John Sutter went to the mill site
Found a piece of shinin’ gold
Well, he took it to the city
Where the word like wildfire spread
And old John Sutter soon came to wish he’d
Left that stone in the river bed
For they came like herds of locusts
Every woman, child and man
In their lumberin’ Calistogas
They left their tracks upon the land
Some would fail and some would prosper
Some would die and some would kill
Some would thank the Lord for their deliverance
And some would curse John Sutter’s Mill
Well, they came from New York City
And they came from Alabama
With their dreams of findin’ fortunes
In this wild unsettled land
Well, some fell prey to hostile arrows
As they tried to cross the plains
And some were lost in the Rocky Mountains
With their hands froze to the reins
Oh, some would fail and some would prosper
Some would die and some would kill
Some would thank the Lord for their deliverance
And some would curse John Sutter’s Mill
Well, some pushed on to California
And others stopped to take their rest
And by the Spring of 1860
They had opened up the West
And then the railroad came behind them
And the land was plowed and tamed
When old John Sutter went to meet his maker
He’d not one penny to his name
Oh, some would fail and some would prosper
Some would die and some would kill
Some would thank the Lord for their deliverance
And some would curse John Sutter’s Mill
And some would curse John Sutter’s Mill
Some men’s thirsts are never filled