Yakuro tên thật là Jurijs D, sống và làm việc tại Tallinn (Estonia). Âm nhạc – là sở thích và là cả vũ trụ của ông. Ông làm việc tại một xưởng sửa chữa tàu, nơi ông có thời gian tạo ra thế giới của riêng mình. Với Yakuro âm nhạc là vĩnh cửu. Âm nhạc của Yakuro đưa chúng ta vào những thế giới kỳ ảo của mình.