️???? “Tôi đặt tên cho “Tạp tuyển” này là “Để làm gì” bởi vì trong lúc tập họp một số các bài viết ngắn của mình dưới đây luôn tự hỏi “để làm gì”, “để làm gì”…mà vẫn không sao trả lời được!

️???? Rồi một hôm, trong buổi “về thu xếp lại”, tôi gom góp một số bài tùy duyên, tùy hứng, tùy nghi, tùy hỷ…bấy lâu mình ưa thích mà làm thành một “Tạp tuyển” ở tuổi 80 này, như một món quà lưu niệm dành riêng đọc vui một mình, rồi biết đâu cũng có người “đồng điệu”, cũng “nòi tình” mà cùng sẻ chia trong chốn thân quen…

️???? Không ngờ mà khi thu xếp, gom góp lai rai như vậy, tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc lại “nỗi cô đơn uy nghi” của Võ Hồng, “người ta ở bển” của Trần Vấn Lệ, “gọi chiều nước lên” của Trần Hoài Thư, và “lắm nỗi không đành” của Võ Tấn Khanh…

️???? Rồi cũng không thể không cười một mình với “làm mới thơ”, với “vơ vẩn cùng Mây”, với “hỏi không đáp, bèn…”

???? Rồi lại cũng không thể không trầm ngâm ngẫm ngợi với “để làm gì”, với “sáng, trưa, chiều, tối”…

️???? Mít ướt, Nó vậy đó. Biết sao