T3. Th11 12th, 2019

Mỗi ngày 1 cuốn sách

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống

Có một thứ mà càng mua nhiều, đọc nhiều lại càng giàu, thì đó là sách.

Đọc xong một cuốn sách, nếu nó không giúp bạn giàu lên về mặt tài chính, thì cũng là về mặt trí tuệ. Trí tuệ là nguồn gốc của mọi tài sản quý giá nhất trên đời.
Khi đọc được một cuốn sách hay ta sẽ thấy mình thêm hạnh phúc, yêu đời vì mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống.
Mở sách, là ta đang mở cửa tới một kho tri thức.
Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn nghèo!

Copyright MN1CS © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.