Một người Việt trầm lặng

Một người Việt trầm lặng của tác giả Jean-Claude Pomonti – thêm một tác phẩm độc đáo với những góc nhìn mới, về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Một người Việt trầm lặng – món quà tri thức đầy trân…

Read More