Hai cuốn sách “Tìm về cội nguồn Kinh dịch” và “Minh triết Việt trong văn minh Đông phương” của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh mở ra những góc nhìn mới trong việc khám phá những bí ẩn của nền văn minh phương Đông và cả những bí ẩn của vũ trụ.

Ngày 6/8, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã giới thiệu 2 cuốn sách Tìm về cội nguồn Kinh dịch và Minh triết Việt trong văn minh Đông phương (NXB Hồng Đức ấn hành). Đây là loại sách nghiên cứu với một góc nhìn mới về cội nguồn văn minh Đông phương – vốn huyền bí và thách đố tri thức nhân loại từ hàng ngàn năm qua.

Qua nội dung 2 cuốn sách, tác giả chứng minh thuyết Âm dương Ngũ hành và Kinh dịch thuộc về một nền văn minh tối cổ có trước lịch sử nền văn minh của chúng ta, mà tác giả đặt tên là “Văn minh Atlantic”. Tác giả cũng xác định nền văn minh kế thừa và là cội nguồn đích thực của trí tuệ văn minh Đông phương, thuộc về nền văn hiến Việt với lịch sử trải gần 5.000 năm.

Trong đó, cuốn Minh triết Việt trong văn minh Đông phương là tiền đề thứ nhất, nhằm xác định nền tảng tri thức của một nền văn minh chủ nhân đích thực của thuyết Âm dương Ngũ hành  Kinh dịch.

Xuất phát từ tiền đề này, cuốn Tìm về cội nguồn Kinh dịch là sự nối tiếp, tổng hợp của toàn bộ lịch sử Kinh dịch từ các bản văn cổ chữ Hán. Trên cơ sở sự phục hồi bản chất của thuyết Âm dương Ngũ hành và Kinh dịch, từ những di sản văn hiến truyền thống Việt, tác giả đã thể hiện hình hài của một hệ thống lý thuyết vũ trụ quan cổ xưa.

Tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho biết anh xác định đối tượng nghiên cứu chính là một hệ thống lý thuyết cổ xưa đã tồn tại trên thực tế và đã thất truyền, sai lệch. Do đó phương pháp chủ yếu và xuyên suốt của tác giả là những chuẩn mực khoa học, thể hiện qua các tiêu chí khoa học để thẩm định một lý thuyết, hoặc một giả thuyết khoa học được coi là đúng.

Trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chí khoa học, tác giả đã mô tả có tính hệ thống, bao trùm lên không gian, thời gian từ những di sản của các nền văn minh cổ đại tiêu biểu ở châu Âu, Lưỡng Hà, đến phương Đông cổ đại và cả châu Mỹ… cho đến cả nền tảng tri thức khoa học hiện đại nhất của nền văn minh hiện đại.

Hai cuốn sách có nội dung của một đề tài nghiên cứu khoa học và dựa trên nền tảng tri thức khoa học của nền văn minh hiện đại. Tác giả khẳng định không tự cho mình là đúng, nhưng nội dung hai cuốn sách này đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới. Đó là việc khám phá những bí ẩn của nền văn minh Đông phương huyền vĩ và cả những bí ẩn của vũ trụ, vốn là đối tượng nghiên cứu khoa học của nền văn minh hiện đại…

theo Phụ nữ Việt Nam