Giới thiệu tác phẩm: Lịch sử đạo Phật Việt Nam
Người đọc: Nguyễn Thu Hà
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách