Quyển sách Tư tưởng Phật giáo trong Triết học Gilles Deleuze của tác giả Hồng Dương Nguyễn Văn Hai viết. Sách gồm 12 chương dày 543 trang được in tại Nhà Xuất Bản Thuận Hóa. Tất cả 12 chương đều toát lên sự sôi nổi đầy năng lực trí thức, từ hai phía, Phật giáo và Gilles Deleuze, cả hai lập thuyết đều nằm trong ý hướng sáng tạo cái mới, Deleuze từ chối triết học kinh điển, triết học hệ thống khép kín cũng để đi tìm cái mới, và ngay cả tác giả Hồng Dương, ông luôn mới giữa hai dòng tư tưởng, Phật và Deleuze trong cách nhận định khoa học chặt chẽ của mình.

Tập sách trình bày một nổ lực nhằm thi thiết một song song hay tương ứng một đối một giữa tư tưởng Triết học Deleuze và tư tưởng Phật học nổ lực này căn cứ trên ba tiêu chuẩn mà Pháp Xứng đề ra để xác định nhận thức có hay không và trên sự đáp ứng toàn vẹn ba tiêu chuẩn ấy của Triết học Gilles Deleuze.

Tác giả Hồng Dương Nguyễn Văn Hai cũng là tác giả của ba quyển sách Phật học: Tìm hiểu Trung Luận Nhận thức luận và Không tánh (2001); Luận giải Trung luận Tánh khởi và Duyên khởi (2003) và Nhân quả Đồng thời (2008). Tại buổi giới thiệu sách quý vị nhân sỹ trí thức cũng như những học trò của tác giả đã có những lời chia sẽ những kỷ niệm về một người anh, người Thầy đầy kính mến đầy xúc động.