Yakuro – Star Dance

Yakuro tên thật là Jurijs D, sống và làm việc tại Tallinn (Estonia). Âm nhạc – là sở thích và là cả vũ trụ của ông. Ông làm việc tại một xưởng sửa chữa tàu, nơi ông có thời gian…

Read More