Tùy theo cách phân loại mà có hàng chục cảm xúc khác nhau, có thể xếp chúng vào 2 nhóm cơ bản: vui vẻ và đau đớn. Những cảm xúc thuộc nhóm vui vẻ mang đến sức mạnh, hạnh phúc, sự toàn vẹn. Ngược lại, những cảm xúc đau đớn một mặt cản trở chúng ta trải nghiệm hạnh phúc, mặt khác làm hao tổn năng lượng và để lại trong chúng ta sự cô độc, trống rỗng, mất hết sức sống.


Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta không nên chiến đấu với những cảm mà mình cho là tiêu cực. Tích cực hay tiêu cực chẳng qua đều do bạn gán nhãn lên chúng như vậy. Dù vui vẻ hay đau đớn thì mọi cảm xúc đều thực hiện một vai trò như nhau: đó là nhắn nhủ tới ta một thông điệp quan trọng nào đó. Chúng xuất hiện hoặc là để trấn an hoặc là để cảnh báo cho bạn, chúng là những chỉ báo để đo lường mức độ hành động của bạn trong một thời điểm. Có cảm xúc, bạn biết rằng mình tự chủ và tràn trề sức sống. Còn chiến đấu với cảm xúc chỉ càng làm bạn kiệt sức, bị bòn rút năng lượng mà thôi.

Theo Charles Whitfield, Hàn gắn đứa trẻ bên trong bạn
Ảnh: Lạc Thư – Life Art Vietnam