Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2008, sau đó đã được tác giả chỉnh sửa, bổ sung và tái bản vào năm 2021 để phản ánh những thay đổi của khủng bố và bạo lực chính trị trong hơn một thập niên vừa qua. Bên cạnh đó, cuốn sách đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia cũng như độc giả trên toàn thế giới bởi sự kết hợp độc đáo giữa những kiến thức liên ngành, những lập luận chặt chẽ và trải nghiệm của chính bản thân tác giả – một người xuất thân từ môi trường có nhiều phần tử khủng bố và đã từng tham gia phong trào Naxalite, một phong trào nổi dậy và ly khai ở Ấn Độ.

Tác giả: Dipak K. Gupta
Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Công ty phát hành: NXB Chính trị Quốc gia
Số trang: 576

Với 11 chương nội dung, cuốn sách không chỉ đi sâu phân tích về khủng bố mà còn mở rộng phạm vi bàn luận về những phong trào bạo lực chính trị, các lực ảnh hưởng gây ra bạo lực chính trị và những hành động mang động cơ chính trị khác đang đe dọa đến hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.