Giới thiệu tác phẩm: Ngồi khóc trên cây
Thực hiện: Thư viện tỉnh Gia Lai