Giới thiệu tác phẩm: 36 phóng sự, ký sự Hà Nội | Quốc Văn
Người đọc: Minh Út – Ngọc Xuân
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách & Trung tâm VHTTTT Côn Đảo


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.