ĐÀI PHUN NƯỚC 71, MỸ
ĐÀI PHUN NƯỚC “THUYỀN NƯỚC” (WATER BOAT), TÂY BAN NHA
ĐÀI PHUN NƯỚC DIVERS (NHỮNG NGƯỜI THỢ LẶN), TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT
ĐÀI PHUN NƯỚC SWAROVSKI, ÁO
ĐÀI PHUN NƯỚC JULIE PENROSE, MỸ
ĐÀI PHUN NƯỚC THỊNH VƯỢNG, SINGAPORE
ĐÀI PHUN NƯỚC TRÊN CẦU BANPO, HÀN QUỐC
ĐÀI PHUN NƯỚC FLOATING FAUCET (NGHĨA LÀ VÒI NƯỚC CHẢY), TÂY BAN NHA
ĐÀI PHUN NƯỚC “SỰ KÌ DIỆU CỦA MONTJUÏC”, TÂY BAN NHA
ĐÀI PHUN NƯỚC METALMORPHOSIS, MỸ