Bằng góc nhìn mới mẻ và đầy sức thuyết phục từ các chuyên gia uy tín trên tạp chí Harvard Business Review Harvard Business Review ON COMMUNICATION là tuyển tập 10 bài viết nhất-định-phải-đọc trên tạp chí Harvard Business Review về chủ đề trình bày thuyết phục và giao tiếp thành công nơi công sở. Các tác giả – những chuyên gia nghiên cứu, các giáo sư kỳ cựu – sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích để có thể chiếm lấy trái tim khán giả, xoay chuyển những việc chưa ngã ngũ và “biến địch thành bạn”

Ấn phẩm mang đến cho bạn:

– Nguyên lý để được yêu mến, nhân nhượng…
– 4 yếu tố thuyết phục cốt yếu
– 5 kiểu ra quyết định mà các nhà lãnh đạo thường thể hiện

Tác giả: Harvard Business
Dịch giả: Lê Trung Hoàng Tuyến
Nhà xuất bản: NXB Công Thương
Công ty phát hành: Alphabooks