Phiếm thần luận – Một lối đi tâm linh cho Thiên niên kỷ mới

Bạn có phải là một người có khuynh hướng Phiếm thần không? Bạn có một cảm thức về sự an bình, sự “thuộc về” và sự kinh ngạc thán phục khi ở giữa Thiên nhiên – trong một khu rừng, bên bờ đại dương, hay trên một đỉnh núi?

Bạn có kính sợ không nói thành lời khi nhìn lên bầu trời vào một đêm quang đãng không trăng và thấy dải Ngân Hà chi chít sao, dày đặc như cát trên một bãi biển?

Khi bạn thấy những con sóng bạc đầu đang đổ ầm xuống một bờ biển lởm chởm đá, hay nghe gió rì rào trong khóm lá của một cây bạch dương, bạn có thấy mình được thăng hoa bởi năng lượng và tính sáng tạo của sự hiện hữu?

Sau cùng, bạn có thấy khó tưởng tượng ra một cái gì đó xứng đáng với lòng sùng kính sâu xa nhất của mình hơn cái đẹp của Thiên nhiên hay uy lực của Vũ trụ?

Nếu bạn trả lời “Có” cho các câu hỏi này, thì hầu như chắc chắn rằng bạn là một người có khuynh hướng Phiếm thần.


Lời phát biểu: “Thiên nhiên là vị thần của tôi” có lẽ là cách tóm tắt đơn giản nhất cái cốt lõi của niềm tin Phiếm thần luận. Nhưng từ “vị thần” (god) ở đây không có nghĩa là một hữu thể siêu nhiên nào đó, mà chỉ là đối tượng của lòng sùng kính có tính cá nhân sâu xa nhất. Phiếm thần luận là con đường tâm linh vốn sùng kính và quan tâm đến Thiên nhiên. Con đường đó vui sướng chấp nhận cuộc đời này như là cuộc sống duy nhất của chúng ta, và Trái đất này như là Thiên đường duy nhất của chúng ta nếu chúng ta chăm sóc nó. Phiếm thần luận hân hoan trước cái đẹp của Thiên nhiên, của bầu trời đêm và kinh ngạc trước sự huyền bí và uy lực của nó.

Mục lục
LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ
ĐÔI DÒNG CỦA NGƯỜI DỊCH

CHƯƠNG I: PHIẾM THẦN LUẬN LÀ GÌ? NÓ CÓ DÀNH CHO BẠN KHÔNG?

 1. PHIẾM THẦN LUẬN LÀ GÌ?
 2. TẠI SAO NGƯỜI TA TRỞ THÀNH NGƯỜI PHIẾM THẦN?
 3. MỘT LOẠI TÍNH TÂM LINH CHO THỜI HIỆN ĐẠI CỦA CHÚNG TA
 4. CÁI GÌ KHÔNG PHẢI LÀ PHIẾM THẦN LUẬN?
 5. PHIẾM THẦN LUẬN VÀ NHỮNG LÁNG GIỀNG GẦN CỦA NÓ
 6. PHIẾM THẦN LUẬN LÀ MỘT TRIẾT LÝ HAY LÀ MỘT TÔN GIÁO?
  CHƯƠNG II: LỊCH SỬ PHIẾM THẦN LUẬN: ĐÔNG PHƯƠNG VÀ CỔ ĐẠI HY- LA TÂY PHƯƠNG
 7. ẤN ĐỘ GIÁO
 8. ĐẠO PHẬT ẤN ĐỘ
 9. ĐẠO PHẬT TRUNG HOA
 10. ĐẠO PHẬT ZEN
 11. LÃO GIÁO
 12. CỔ ĐẠI HY LẠP VÀ LA MÃ

CHƯƠNG III: LỊCH SỬ PHIẾM THẦN LUẬN: ĐỘC THẦN LUẬN VÀ THỜI HIỆN ĐẠI

 1. DO THÁI GIÁO: CỰU ƯỚC, KINH TALMUD VÀ KABBALAH
 2. HỒI GIÁO VÀ GIÁO PHÁI SUFI
 3. KI-TÔ GIÁO
 4. PHIẾM THẦN LUẬN HẬU KI-TÔ GIÁO: TỪ BRUNO ĐẾN TOLAND
 5. THẾ KỶ XIX – THẾ KỶ CỦA PHIẾM THẦN LUẬN
 6. SỰ THOÁI TRÀO CỦA PHIẾM THẦN LUẬN TRONG THẾ KỶ XX

CHƯƠNG IV: NHỮNG NIỀM TIN CỐT LÕI: LÒNG SÙNG KÍNH ĐỐI VỚI VŨ TRỤ

 1. TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI PHIẾM THẦN SÙNG KÍNH VŨ TRỤ?
 2. VŨ TRỤ NHƯ LÀ VĨNH CỬU, HAY NHƯ LÀ KẺ SÁNG TẠO CỦA CHÍNH NÓ
 3. SỰ TIẾN HÓA NHƯ LÀ MỘT NHÀ THIẾT KẾ VĨ ĐẠI
 4. PHẢI CHĂNG TOÀN BỘ VŨ TRỤ ĐÃ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ TIẾN HÓA?
 5. VŨ TRỤ CÓ MỘT ẢNH HƯỞNG SÂU XA VỀ MẶT CẢM XÚC
 6. VỊ “THƯỢNG ĐẾ” CỦA NGƯỜI PHIẾM THẦN LÀ LOẠI VỊ THẦN NÀO?
 7. KHÁI NIỆM PHIẾM THẦN VỀ TÍNH NHẤT THỂ
 8. CHỖ ĐỨNG CỦA CON NGƯỜI TRONG VŨ TRỤ
 9. TÍNH NHẤT THỂ NGỤ Ý RẰNG SỰ HỢP NHẤT LÀ KHẢ THỂ

CHƯƠNG V: NHỮNG NIỀM TIN CỐT LÕI: THIÊN NHIÊN THIÊNG LIÊNG

 1. TÔN GIÁO SĂN BẮN – HÁI LƯỢM: CON NGƯỜI NHƯ LÀ BỘ PHẬN CỦA THIÊN NHIÊN
 2. TÔN GIÁO NÔNG NGHIỆP: CON NGƯỜI NHƯ LÀ CHỦ NHÂN CỦA THIÊN NHIÊN
 3. THỜI ĐẠI CỦA ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP: TIẾN TỚI MỘT LÒNG SÙNG KÍNH MỚI ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN
 4. TÍNH NHẤT THỂ CỦA CHÚNG TA VỚI THIÊN NHIÊN
 5. GAIA HỢP NHẤT TOÀN BỘ SỰ SỐNG VÀ PHI SỰ SỐNG TRÊN HÀNH TINH NÀY
 6. CHỖ ĐỨNG CỦA CON NGƯỜI TRONG THIÊN NHIÊN
 7. TÌNH YÊU VÀ ÁI LỰC CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN
 8. THIÊN NHIÊN NHƯ LÀ LIỆU PHÁP: NỚI RỘNG NHỮNG BIÊN GIỚI CỦA “CÁI TÔI”
 9. TRÁI ĐẤT: THIÊN ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI PHIẾM THẦN

CHƯƠNG VI: ĐỨC LÝ PHIẾM THẦN LUẬN: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN VÀ TỰ DO

 1. NHỮNG PHÊ BÌNH VỀ ĐỨC LÝ PHIẾM THẦN LUẬN
 2. CON NGƯỜI: NỀN TẢNG CỦA MỌI ĐỨC LÝ
 3. CỐT LÕI CỦA ĐỨC LÝ PHIẾM THẦN LUẬN: TÌNH THƯƠNG ĐỐI VỚI MỌI SINH VẬT
 4. TÔN TRỌNG NHỮNG QUYỀN CỦA ĐỘNG VẬT
 5. BẢO TỒN SỰ ĐA DẠNG CỦA GIỐNG LOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG TỰ NHIÊN
 6. ĐỨC LÝ CỦA TRÁI ĐẤT
 7. TÔN TRỌNG QUYỀN CON NGƯỜI
 8. CÔNG NHẬN TÍNH NHẤT THỂ CỦA CON NGƯỜI
 9. SỰ KHẲNG ĐỊNH PHIẾM THẦN LUẬN VỀ SỰ SỐNG, THÂN THỂ VÀ TÌNH DỤC

CHƯƠNG VII: LỄ HỘI, SUY NIỆM VÀ CHỦ NGHĨA THẦN BÍ PHIẾM THẦN LUẬN

 1. Ý NGHĨA VÀ CHỨC NĂNG CỦA LỄ HỘI PHIẾM THẦN
 2. THỜI GIAN, KHÔNG GIAN THIÊNG LIÊNG
 3. NGƯỜI PHIẾM THẦN CÓ CẦU NGUYỆN KHÔNG?
 4. NÂNG CAO TRI GIÁC
 5. NÂNG CAO SỰ NHẬN BIẾT
 6. SUY NIỆM PHIẾM THẦN LUẬN
 7. CHỦ NGHĨA THẦN BÍ PHIẾM THẦN

CHƯƠNG VIII: NHỮNG VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI CỦA PHIẾM THẦN LUẬN: LINH HỒN, THÂN XÁC VÀ CÁI CHẾT

 1. PHIẾM THẦN LUẬN DUY THỰC HỮU: LÒNG SÙNG KÍNH ĐỐI VỚI VŨ TRỤ VẬT LÝ
 2. PHIẾM THẦN LUẬN DUY TÂM: THẾ GIỚI VẬT CHẤT NHƯ LÀ ẢO TƯỞNG
 3. PHIẾM THẦN LUẬN NHỊ NGUYÊN: LINH HỒN VÀ THỂ XÁC LÀ HAI BẢN THỂ ĐỘC LẬP
 4. NHỮNG CÁI CHẾT TỰ NHIÊN VÀ TRÁI TỰ NHIÊN
 5. NHỮNG TANG LỄ HỢP TỰ NHIÊN
 6. SỰ TÁI SINH QUA VIỆC ĐẦU THAI?
 7. NHỊ NGUYÊN LUẬN HAY DUY THỰC HỮU?

CHƯƠNG IX: MỘT LỐI ĐI TÂM LINH THỨ 5 CHO THẾ GIỚI?

 1. MỘT SỰ PHỤC HƯNG CỦA PHIẾM THẦN LUẬN?
 2. PHIẾM THẦN LUẬN CÓ TỔ CHỨC?
 3. TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG TRONG TƯƠNG LAI

PHỤ LỤC I: NHỮNG NGUYÊN LÝ PHIẾM THẦN LUẬN
PHỤ LỤC II:
A – LỊCH THIÊN VĂN CỦA PHIẾM THẦN LUẬN (2013 – 2020)

 1. NHỮNG CƠN MƯA SAO BĂNG CHÍNH
 2. NHỮNG NGÀY TRĂNG TRÒN
 3. NHỮNG NGÀY ĐIỂM PHÂN VÀ ĐIỂM CHÍ
  B – SÁCH ĐỌC CHỦ YẾU VỀ PHIẾM THẦN LUẬN
 4. DẪN NHẬP
 5. LỊCH SỬ: PHƯƠNG ĐÔNG VÀ HY-LA CỔ ĐẠI
 6. LỊCH SỬ: TÔN GIÁO ĐỘC THẦN VÀ CÁC TÔN GIÁO HIỆN ĐẠI
 7. LÒNG SÙNG KÍNH ĐỐI VỚI VŨ TRỤ
 8. THIÊN NHIÊN THIÊNG LIÊNG
 9. ĐỨC LÝ
 10. NGHI THỨC, SUY NIỆM VÀ CHỦ NGHĨA THẦN BÍ
 11. NHỮNG TRANH CÃI

C – NHỮNG TRANG WEB CỐT YẾU

 1. LÝ THUYẾT, LỊCH SỬ, PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH PHIẾM THẦN LUẬN
 2. TRẮC NGHIỆM: BẠN LÀ NHÀ VÔ THẦN LUẬN, NHÀ BẤT KHẢ TRI LUẬN, NHÀ PHIẾM THẦN LUẬN, NHÀ THẦN LUẬN(), PAGAN HAY LÀ CÁI GÌ KHÁC?
 3. PHONG TRÀO PHIẾM THẦN THẾ GIỚI (WPM)
 4. WPM TRÊN FACEBOOK
  PHỤ LỤC III: DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ PHIẾM THẦN LUẬN NỔI TIẾNG

Về tác giả

Paul Harrison sinh tại Oldham, Lancashire, Anh quốc. Ông chuyên viết về các vấn đề môi trường, và là Nhà sáng lập và Chủ tịch Phong trào Phiếm thần thế giới.
Ông tốt nghiệp Đại học Cambridge với học vị Ph. D về Địa chất học và những khoa học về Trái đất. Các học vị khác: Master về Văn học và các ngôn ngữ châu Âu (Đại học Cambridge); Master về Xã hội học Chính trị (Trường Kinh tế học London). Paul Harrison đã làm việc cho 5 cơ quan của Liên hiệp quốc, du hành đến nhiều nước của Thế giới thứ Ba tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.