Phương pháp phân tích nội dung có lịch sử phát triển khá dài và được ứng dụng rộng rãi. Song đến nay, vẫn còn nhiều tranh luận về việc sử dụng phương pháp này trong các nghiên cứu.

Phương pháp phân tích nội dung (content analysis) có lịch sử phát triển khá dài và được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu truyền thông, được giới nghiên cứu truyền thông chuyên nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt đội ngũ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh sử dụng.

Sách Phương pháp phân tích nội dung truyền thông - lý luận và thực tiễn do TS Dương Thị Thu Hương biên soạn.
Sách Phương pháp phân tích nội dung truyền thông – lý luận và thực tiễn do TS Dương Thị Thu Hương biên soạn.

Song cho đến nay, vẫn còn nhiều tranh luận về việc sử dụng phương pháp này trong các nghiên cứu báo chí, truyền thông, các nhà nghiên cứu trong nước giữ nhiều quan điểm khác biệt. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nghiên cứu, tính khách quan, chính xác và khả năng khái quát hóa trong các phát hiện nghiên cứu.

Hơn nữa, các tranh luận tồn đọng này khiến giới nghiên cứu khó xác định được hướng đi đúng đắn trong các bước tiến hành nghiên cứu: từ việc xác định chủ đề nghiên cứu đến thao tác hoá các khái niệm, xây dựng cơ sở lý luận, xác định chỉ báo trong nghiên cứu và từ đó xây dựng công cụ nghiên cứu đánh giá chính xác được các vấn đề nghiên cứu đặt ra thông qua các chỉ báo.

Cuốn sách Phương pháp phân tích nội dung truyền thông – lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo) ra đời hướng đến xây dựng cơ sở lý luận, phân tích các quan điểm tiếp cận đa chiều cạnh đối với việc áp dụng phương pháp phân tích nội dung truyền thông.

Cuốn sách trình bày tổng quan, bàn về cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận phương pháp phân tích nội dung truyền thông. Ngoài ra, tác giả còn hướng tới xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn, mô hình hoá cụ thể các bước tiến hành nghiên cứu đối với từng hướng tiếp cận nghiên cứu.

Từ đây, sách đặc biệt hướng tới những sản phẩm nghiên cứu chất lượng cao, sử dụng phần mềm ứng dụng trong phân tích nội dung tài liệu truyền thông báo chí với kỳ vọng đạt được những sản phẩm nghiên cứu bài bản, hiệu quả và có chất lượng cao, được công nhận trong cộng đồng quốc tế.

Sách gồm 4 chương: Khái niệm, đặc điểm phương pháp phân tích nội dung truyền thông; Lịch sử và quá trình phát triển phương pháp phân tích nội dung truyền thông; Tổng quan cơ sở lý luận phương pháp phân tích nội dung truyền thông; Các bước phân tích và kỹ thuật phân tích nội dung truyền thông.

Cuốn sách được hoàn thành sau quá trình tích luỹ, nghiên cứu của tác giả cùng với sự đóng góp ý kiến chuyên môn từ đồng nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu báo chí, truyền thông. Đây là tài liệu về cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu truyền thông sử dụng phương pháp phân tích nội dung truyền thông hữu ích cho các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên muốn tìm hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu truyền thông nói chung và phương pháp phân tích nội dung truyền thông nói riêng.

nguồn:https://znews.vn/sach-giup-nang-cao-ky-nang-phan-tich-noi-dung-truyen-thong-post1476987.html