Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong các tài liệu được liệt kê trong công văn chỉ đạo về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng giảng dạy tại các trường đại học.

Sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Y.N.
Sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Y.N.

Ngày 9/5, Bộ GD&ĐT gửi công văn chỉ đạo về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường đại học. Theo đó, các trường được yêu cầu cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ năm học 2023-2024.

Từ ngày 12/6/2013, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non (trường ĐH) triển khai thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10, Bộ GD&ĐT gửi công văn đề nghị các trường đại học tiếp tục nghiêm túc triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ trong công tác này.

Các trường nghiên cứu, cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ năm học 2023-2024 cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên cơ sở các quy định tại luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực và một số tài liệu khác (bao gồm cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Cuốn sách được xem như cuốn cẩm nang phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho là góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

nguồn: zingnews