Ngày 1-10, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã tổ chức hội nghị Chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4 nhận được 284 tên sách (bao gồm 365 cuốn) của 47 nhà xuất bản gửi tới tham dự xét giải

Trước đó, Hội đồng Sơ khảo chia ra làm 5 tiểu ban xét giải, gồm: Tiểu ban sách Chính trị, kinh tế; Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa học tự nhiên và Công nghệ; Văn hóa, văn học và nghệ thuật, Thiếu nhi. Các tiểu ban đã tìm ra những cuốn sách có giá trị vào vòng chung khảo.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã thảo luận, làm việc nghiêm túc, bỏ phiếu để tiếp tục chọn ra những cuốn sách hay, giá trị cao để đề cử cho giải thưởng. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đề nghị các thành viên Hội đồng Chung khảo chấm giải dựa trên kết quả, đánh giá của Hội đồng Sơ khảo, lựa chọn chính xác, tìm ra sách giá trị để tôn vinh.

Các thành viên Hội đồng Chung khảo đã thảo luận, bỏ phiếu để chọn ra những cuốn sách hay, giá trị cao để đề cử cho giải thưởng

Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 (trong điều kiện dịch bệnh không diễn biến phức tạp).

nguồn: https://www.sggp.org.vn/284-dau-sach-cua-47-nxb-tham-du-giai-thuong-sach-quoc-gia-lan-thu-3-765505.html