Từ xưa đến nay, “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa” được xem là ba yếu tố chính quyết định mọi thành bại ở đời. Đặc biệt thời cổ, ba đại phong thủy này được xem là có ảnh hưởng lớn, thậm chí có thể làm thay đổi được vận mệnh của một người. 

phong thủy
(Hình minh họa: Qua tw.aboluowang.com)

Cổ nhân tin rằng mệnh của một người là đã được định sẵn nhưng vận mệnh của một người không phải từ lúc sinh ra là đã bất biến, không thể thay đổi được. Nó chịu sự tác động của các loại hoàn cảnh, hành vi cá nhân và các yếu tố phong thủy mà trong “vô tri vô giác” bị cải biến. Vậy, các yếu tố phong thủy thiên thời, địa lợi, nhân hòa ảnh hưởng đến vận mệnh của một người như thế nào?

1. Thiên thời

Thiên thời là những yếu tố thuộc về tiên thiên, điều này con người không có khả năng nắm giữ trong tay và không cách nào thay đổi được.

Từ thực tế, phong thủy từ xưa tới nay đều không tách rời khỏi mối quan hệ với hoàn cảnh tự nhiên, các quy luật của trời đất và sự cân bằng sinh thái. Con người sinh sống trong Thái dương hệ. Sự ảnh hưởng của Thái dương và chín đại hành tinh đối với địa cầu nhân loại là vô cùng to lớn, là điều mà sức người hoàn toàn không thể khống chế được.

Thiên thời cụ thể biểu hiện thứ nhất ở thời gian một người được sinh ra, đây là điều mà người Trung Hoa gọi là Bát tự (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi). Người xưa cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, người ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.

Thiên thời còn được thể hiện ở thời điểm làm việc. Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có ghi chép về việc Gia Cát Lượng mượn gió đông là một ví dụ. Trận Xích Bích là một trận đánh lớn cuối thời Đông Hán có tính chất quyết định đến cục diện chia ba thời Tam Quốc. Muốn lấy ít thắng nhiều thì hỏa công là phương kế tốt nhất. Nhưng giữa trời đông giá rét, gió đông nam là cực kỳ hiếm gặp. Ở vào thời khắc cần nhất, việc gió đông nam xuất hiện là một yếu tố then chốt quyết định sự thắng lợi. Có thể đoán được chuẩn xác thời khắc nào gió đông nam bắt đầu thổi thì đã là việc khó mà làm được. Việc ở vào thời khắc cần nhất mà đưa gió đông nam tới lại là một việc không tưởng. Vậy mà khi đội thuyền của Hoàng Cái nhắm về phía Tào doanh, quả thực gió đông nam đã thổi mạnh.

2. Địa lợi

Địa lợi là yếu tố thuộc về phong thủy hoàn cảnh. Hoàn cảnh sinh sống, làm việc có thể tác động làm thay đổi vận mệnh của một người.

Phong thủy phương hướng: Vị trí và phương hướng địa lý sẽ có sức ảnh hưởng đến vận mệnh của một người. Sự ảnh hưởng này thông thường là ở chỗ sức mạnh của ngũ hành, ví như phía đông mộc vượng, phía nam mộc hỏa…

Phong thủy nơi sinh sống và nơi làm việc: Nơi sinh sống và nơi làm việc của một người cũng có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của người đó.

Môi trường sống có tác dụng đặc biệt đối với quá trình trưởng thành của mỗi con người. Môi trường sống khác nhau sẽ hình thành nên những thói quen khác nhau. Thời xưa, Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử – nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn của Trung Hoa trong thời kỳ Xuân thu Chiến quốc, vì để tìm hoàn cảnh sống thích hợp cho con trai chuyên tâm học tập mà đã nhiều lần chuyển nơi ở.

3. Nhân hòa

Nhân hòa là dựa vào trí tuệ và sự cố gắng đúng đắn của bản thân mà cải biến vận mệnh. Điều trung tâm của “nhân hòa” là yếu tố con người.

Yếu tố thuộc về hoàn cảnh sinh sống: Hoàn cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa nơi một người sinh sống là có sức ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của người ấy. Ví như các chính sách xã hội, các cuộc cách mạng … sẽ có ảnh hưởng đến vận mệnh của người dân sinh sống trong đó. Sự khủng hoảng về kinh tế, tài chính cũng làm cải biến số mệnh của rất nhiều người.

Yếu tố thuộc về nhân duyên: Các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ, vợ chồng, bạn bè, đồng sự … sẽ có sự ảnh hưởng nhất định làm thay đổi vận mệnh của một người.

Yếu tố thuộc về tâm lý: Chính tư tưởng, tín ngưỡng, tâm tính, hành vi của một người sẽ làm ảnh hưởng và cải biến vận mệnh của chính bản thân người ấy.

Yếu tố thuộc về tên gọi: Cổ nhân cho rằng, tên của một người, tên công ty, tên sản phẩm cũng sẽ sinh ra năng lượng ngũ hành làm ảnh hưởng đến vận mệnh của một người.

chu dịch
(Hình minh họa: Qua pinterest)

“Thiên thời” là yếu tố con người không tạo ra được và “Địa lợi” là yếu tố một người khó thay đổi, nhưng “nhân hòa” lại là điều một người nắm trong tay. Để làm thành được việc lớn, Mạnh Tử đề cao “nhân hòa” nhất trong ba yếu tố “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”.

Mạnh Tử giảng rằng: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa”, ý nói thuận cơ trời không bằng được địa lợi, được địa lợi lại không bằng được lòng người. Nhân hòa có thể làm nên nghiệp lớn, nhưng để có “nhân hòa” thì thật không phải là việc dễ dàng. “Nhân hòa” chính là lòng người, là sự đoàn kết ở bên trong, không có “nhân hòa” thì không có sức mạnh to lớn.

Những bậc Quân chủ thánh minh thời xưa luôn “đồng cam cộng khổ” cùng dân chúng, vui với niềm vui của dân chúng, cảm thông với nỗi khổ của họ, trong lòng có thiên hạ. Như vậy, họ mới được lòng người, được dân chúng ủng hộ. Trong gia đình cũng lại như vậy, người chồng muốn tạo dựng được sự nghiệp thì không thể thiếu sự đồng lòng của người vợ. Không phải ai cũng có được “thiên thời, địa lợi” thuận lợi và những người làm thành được việc lớn trong thiên hạ xưa nay thì thường không thể thiếu vắng yếu tố “nhân hòa”.

An Hòa 

Nguồn: trithucvn