Zen in its essence is the art of seeing into the nature of one’s own being, anh it points the way from bondage to freedom.
– D.T. Suzuki
Essay in Zen Buddhism
It is not the pointing finger. 
It is the direction.
It is not the path.
It is the walking.
Buddha
Trong thế giới công nghệ thông tin hiện nay, mặc dù khoảng cách không gian thu hẹp lại, con người vẫn xa cách.
Liên kết với nhau siêu nhanh trong một giây, bằng một tin nhắn không có nghĩa là sự thấu hiểu trở nên sâu xa hơn, mà đỉnh cao của sự cảm nhận chỉ có thể đạt được, khi con người và thế giới xung quanh không có sự phân biệt, chia cắt, như lời Đức Phật Thích Ca đã dạy, “The conscious of Zen is only achieved when your mind is free from the assumption that the distinct between oneself and other things is real.”

Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp Tp.HCM


Đây không đơn thuần là quyển sách dạy tiếng Anh, mà qua công cụ ấy chúng ta nghiền ngẫm những bài học về Zen. Sự thú vị không chỉ diễn ra trong ý tưởng, mà có lẽ người đọc sẽ ngạc nhiên thấy mình có thể hiểu những điều vừa đơn giản vừa sâu xa qua một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Đỉnh cao của tiếng Anh như một nhu cầu giao tiếp quốc tế hiện nay nằm ở chỗ đó, nghĩa là không phải để phân biệt con người qua ngôn ngữ hay văn hóa, mà làm mờ nhạt ranh giới để giúp chúng ta hiểu mình hơn, hiểu nhau hơn.
Quyển sách này mang tên English in the Way of Zen, ý muốn nói rằng chúng ta không chỉ học tiếng Anh để biết ngôn ngữ, mà qua đó để rèn luyện tâm tính, học sống Thiền (the Zen way of life). Thông qua những câu chuyện và giai thoại Thiền trong sách này, bạn có thể dùng nó để nghiền ngẫm những điều đơn giản trong cuộc sống mà lâu nay ta quên nghĩ đến. Nếu bạn làm được điều đó một cách đơn giản, bằng tiếng Anh, với chính mình hoặc trò chuyện với một người bạn, thì đó là thành công của người biên soạn sách.
Quyển Anh ngữ Thiền học (English in the Way of Zen) được biên soạn dựa trên quyển Zen Flesh, Zen Bones: A Collection of Zen and Pre-Zen Writings (Paul Reps & Nyogen Senzaki), One Hand Clapping – Zen Stories For All Ages (Rafe Martin & Manuela Soares) và Zen Speaks- Shouts of Nothingness (Tsai Chih Chung).
Sách được chia làm hai phần: Zen Dialogues (Thiền thoại) và Zen Anecdotes (Giai thoại Thiền). Nhằm giúp người học dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ, những cấu trúc câu phức tạp được đơn giản hóa, và từ vựng khó được thay thế bằng từ vựng đơn giản hơn. Người học có thể đọc một đoạn Thiền thoại, tham khảo phần từ vựng, tự mình dịch sang tiếng Việt và đối chiếu với phần dịch tham khảo.
Tiếng Anh suy cho cùng chỉ là công cụ, và nội dung truyền đạt chính xác và dễ hiểu mới là điều quan trọng. Cuốn sách này mong đóng góp một phần nhỏ vào việc giảng dạy và học tập Anh ngữ Phật học hiện nay.