Chữ viết là công cụ để ghi chép lời nói, ngôn ngữ và giao lưu tư tưởng.

Vì thế, cách viết chữ Thảo đơn giản đã trở thành cách viết chữ quan trọng trong đời sống của những người hiện đại, và cũng được nhiều người quan tâm chú ý.

Dịch giả: Đỗ Đạt Cường
Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
Công ty phát hành: Zenbooks

Chữ Hán được lưu hành ở các quốc gia trên thế giới đa phần là hai loại chữ Khải và chữ Thảo. Ở Trung Quốc, chữ Hán trong in ấn là thể chữ Khải, được xác lập từ đời Tống và truyền tới nay. Kiểu chữ này có một quy cách tiêu chuẩn riêng. Nhưng đối với kiểu chữ Thảo viết tay được sử dụng nhiều trong đời sống hằng ngày thì từ xưa đến nay luôn thiếu một hệ thống thống nhất, khiến người đọc khó nhận ra mặt chữ.

Nhiều năm nay, tác giả luôn lưu ý tới phương pháp viết chữ Thảo và vấn đề quy phạm hoá. Qua nghiên cứu tìm tòi và chỉnh lý, bước đầu tác giả đã viết nên cuốn sách này. Sách này quy nạp cách viết chữ Thảo thành bốn phương pháp cơ bản, đồng thời chú trọng hướng dẫn cách viết tay các bộ phận bên phải, bên trái, trên và dưới của chữ Hán, hình thành nên các nét viết độc lập khác nhau, từ đó hi vọng có tác dụng quy phạm hoá. Điều này cũng phù hợp với các phương châm, chính sách về tiêu chuẩn hoá, quy phạm hoá ngôn ngữ viết chữ Trung Quốc.

Nét viết và kết cấu của chữ viết bằng bút máy không khác với cách viết chữ bằng bút lông. Ví dụ về các bộ phận bên, trên dưới của chữ, cũng như bộ thủ của chữ trong sách vẫn dùng bút lông; còn các chữ ví dụ thì viết bằng bút máy. Như vậy, sách này kết hợp cả cách viết chữ bằng bút lông và bút máy, có làm cho độc giả lĩnh hội được một số phương pháp vận bút truyền thống khi viết chữ Hành Thảo bằng bút lông, đồng thời khi tập viết chữ bằng bút máy sẽ thu được hiệu quả gấp bội.

Quyển sách “Cách viết chữ Thảo” này chủ yếu cung cấp cho các bạn đang học chữ Hán tham khảo, đồng thời cũng có tác dụng nhất định đối với các học giả đang muốn nâng cao khả năng viết chữ Thảo bằng bút máy. Chúng tôi mong nhận được góp ý phê bình để hoàn thiện sách.