NXB Trẻ vừa phát hành cuốn sách 90 chân dung văn hóa, văn chương Việt của GS Phong Lê mà theo đánh giá của nhà văn Ma Văn Kháng, đây là “một cuộc gặp gỡ lớn của các tài tử văn nhân, một kỳ ngộ, một cuộc trình diện, một đại hội hoa đăng tưng bừng của một thời kỳ lịch sử vẻ vang của văn chương văn hóa nước nhà”.

Sách dày hơn 800 trang khổ lớn, giới thiệu đến bạn đọc 90 con người, xếp theo trật tự năm sinh, từ những tên tuổi làm nên bước chuyển động lớn trong văn học trung đại như Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm… cho tới Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát.

Còn lại phần lớn là những gương mặt thế kỷ XX, khi văn hóa – văn học Việt Nam chuyển mình vào quỹ đạo hiện đại, góp một tiếng nói định vị giá trị của mỗi cá nhân trong dòng chảy văn hóa Việt.

90 chân dung được phác họa với những nét đậm, nhạt khác nhau, người đọc sẽ tìm thấy không chỉ những sở cứ học thuật mà đâu đó còn có cả các khía cạnh đời sống cá nhân trong tương quan với lịch sử, góp phần định hình nên một con người – một nhân cách giữa dòng thời cuộc.

Người từ trăm năm về qua tuyển tập này không chỉ mang lại một cái nhìn thấu suốt hành trình văn hóa của dân tộc mà còn góp phần giúp người đọc mở ra một chân trời của tự do, sáng tạọ, của khát vọng muôn đời về cái thật và cái đẹp. 

QUỲNH YÊN

nguồn: https://www.sggp.org.vn/cuoc-gap-go-cua-cac-tai-tu-van-nhan-743676.html