Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Khoá XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Luật số 59/2020/QH14) thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Luật số 68/2014/QH13). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành.

Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2020 được kì vọng mang lại sự đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hoàn thiện khung pháp lí hiện đại, định hướng cho các hoạt động quản trị chuyên nghiệp, phát triển chất lượng cũng như số lượng các doanh nghiệp lớn mạnh, thích ứng kịp thời với làn sóng kinh doanh thương mại trong khu vực và trên toàn thế giới.

Tác giả: Vương Thanh Thúy
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Công ty phát hành: Chính Thông

Hệ thống quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hướng tới việc xây dựng doanh nghiệp là công cụ kinh doanh an toàn, là tiền đề và nền móng vững chắc để thúc đẩy, huy động vốn đầu tư, là cơ sở để triển khai đồng loạt và sâu rộng chiến lược “quốc gia khởi nghiệp”.

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 mang lại rất nhiều thuận lợi, cơ hội, mở ra nhiều tiềm năng cũng như mang lại sự minh bạch, cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp. Sự tiến bộ này hứa hẹn sẽ đưa đến nhiều nhuận sắc cho nền kinh doanh thương mại nước nhà. Do đó, việc cập nhật và áp dụng vào thực tế các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 là yêu cầu cấp thiết để có thể giữ vững chìa khoá mở ra sự thành công bền vững trên thị trường. Đồng thời, việc không nắm bắt và thay đổi phù hợp cũng có thể đem lại những hậu quả và bất cập không mong muốn đối với các doanh nghiệp.

Hiểu rõ tầm quan trọng của sự đổi mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 với mỗi doanh nghiệp trên thương trường, nhóm tác giả đã thực hiện phân tích, đánh giá những điểm mới tiêu biểu của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, những quy định mới được lựa chọn để triển khai đều có sự tác động cụ thể, theo các mức độ khác nhau, tới từng doanh nghiệp trên thực tế. Nội dung phân tích, đánh giá được trình bày kèm với những lời khuyên, lưu ý ngắn gọn, dễ ghi nhớ sẽ rất hữu ích và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Để làm cơ sở so sánh sự thay đổi của hai văn bản luật, các nội dung cụ thể của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 được trình bày theo hình thức đối chiếu cụ thể từng điều luật, trong đó, những nội dung chi tiết khác biệt được nhấn mạnh để độc giả có thể dễ dàng theo dõi và áp dụng vào thực tế đời sống.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là công cụ hữu ích để các doanh nghiệp cũng như bất kì cá nhân, tổ chức khác có thể nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đem lại những thành công và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kinh doanh hợp pháp và khởi nghiệp phát triển trong đời sống thương mại toàn cầu hội nhập sâu rộng hiện nay.