Có 1.200 mẫu tiền Việt Nam vừa được giới thiệu trong cuốn sách Lịch sử đồng tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước ra mắt.

Lịch sử đồng tiền Việt Nam là công trình khoa học toàn diện đầu tiên về các mốc ra đời, đặc điểm, chất liệu và ý nghĩa kinh tế-xã hội của mỗi đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử hơn 1.000 năm qua do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xuất bản.

Cuốn sách có cách tiếp cận mới – hệ thống tổng thể đồng tiền Việt Nam theo lịch đại và đồng đại. Qua đây, độc giả thấy đồng tiền Việt Nam, ngoài giá trị tự thân, còn là một vật chứng tin cậy, phản ánh trung thực, sinh động tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua các thời kỳ lịch sử.

Trong cuốn sách này, mỗi một đồng tiền được in hình ảnh theo tỉ lệ 1:1 giúp độc giả có sự hình dung rất sát với sản phẩm. (Nguồn: NXB Hồng Đức)

Đặc biệt từ năm 1945 đến nay, đồng tiền Việt Nam có thể được xem như là một nguồn tin/sử liệu quan trọng phản ánh sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Với 650 trang cùng toàn bộ hồ sơ khoa học của hơn 1.200 mẫu tiền, cuốn sách là một câu chuyện lịch sử hấp dẫn, làm nổi bật giá trị văn hóa đặc sắc của đồng tiền Việt Nam. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, các đồng tiền đều là những tác phẩm nghệ thuật, in đậm dấu ấn tinh hoa, giá trị truyền thống riêng biệt, độc đáo của văn hóa Việt Nam. Đó chính là thành công của nhóm các tác giả biên soạn.

Nói về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, trong những năm qua, tiền Việt Nam luôn là một chủ đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm, của nhiều tầng lớp nhân dân mong muốn tìm hiểu lịch sử phát triển, giá trị văn hóa và bản sắc của đồng tiền Việt Nam.

Từng có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước được công bố với những thành tựu nhất định song cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nào mang tính hệ thống, bao quát toàn bộ tiền tệ Việt Nam trong lịch sử.

Vì vậy, để có cái nhìn toàn cảnh về đồng tiền Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì dự án nghiên cứu khoa học cấp ngành về “Lịch sử đồng tiền Việt Nam – Quá trình hình thành và phát triển”. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu từ dự án này, đơn vị thực hiện biên soạn cuốn sách Lịch sử đồng tiền Việt Nam.

Đánh giá về cuốn sách này, PGS.TS Hoàng Văn Khoán, nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nói rằng: “Chiếm một phần rất lớn trong tác phẩm của dự án là tiền kim loại Việt Nam từ thời Đinh Tiên Hoàng năm 968 đến đồng tiền cuối cùng của thời vua Bảo Đại. Không có cuốn sách nào có thể vượt được tầm cỡ tác phẩm của dự án nghiên cứu về đồng tiền mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện. Đây là một tác phẩm khoa học, hoàn chỉnh, rõ ràng và minh bạch, góp vào kho tàng quý báu của lịch sử”.

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, cũng nhận định: “Cho đến bây giờ, đây là công trình duy nhất đạt tầm cỡ công trình nghiên cứu về lịch sử đồng tiền Việt Nam”.

Cùng với Lịch sử đồng tiền Việt Nam, cuốn sách Lịch sử Ngân hàng Việt Nam 1951-2021 cũng được phát hành nhân kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam.

nguồn: https://baoquocte.vn/sach-moi-nhung-cau-chuyen-thu-vi-ve-lich-su-dong-tien-viet-nam-144129.html