Giới thiệu tác phẩm: 5 ngày đi bụi
Người đọc: Hoàng Nam
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách