Giới thiệu tác phẩm: Kể chuyện lịch sử Hà Nội Những ngày tháng tám Thực hiện: Thư viện tỉnh Gia Lai


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.