“Bão táp triều Trần” lại là bộ tiểu thuyết lịch sử nhận được nhiều quan tâm của đông đảo độc giả cũng như giới chuyên môn. Đây là một trong những sáng tác nổi bật của nhà văn Hoàng Quốc Hải được NXB Phụ nữ phát hành.


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.