Giới thiệu tác phẩm: Ngẫu hứng
Người đọc: Nguyễn Thị Phương
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách