Giới thiệu tác phẩm: Những tấm lòng cao cả
Thực hiện: Nguyễn Hà My, học sinh Trường Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp