Giới thiệu tác phẩm: Những tấm lòng cao cả
Thực hiện: Nguyễn Hà My, học sinh Trường Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.