Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu quả | Truyền hình Quốc Hội Việt Nam Rất nhiều các doanh chủ kì cựu đã nhận định rằng nếu không đầu tư cho việc nghiên cứu khách hàng thì doanh nghiệp cũng giống như người đi ra biển mà không có la bàn. “Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu quả” của tác giả Đặng Thuý Hà do Alpha Books và NXB Công thương ấn hành mang đến những thông tin quan trọng về khách hàng.


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.