Giới thiệu tác phẩm: Xây dựng và phát triển Thành Phố Thông Minh
Người đọc: Nguyễn Thu Hà
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.