Giới thiệu tác phẩm: Xuân Phượng và hồi ký “Gánh gánh… gồng gồng…”
Người đọc: Nguyễn Thu Hà
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.