Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24-2-2014 của Thủ tưóng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21-4 hàng năm nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam…

Chính phủ giao Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

LÂM NGUYÊN

nguồn: https://www.sggp.org.vn/ngay-214-hang-nam-la-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-773152.html