Trong những năm gần đây, mô hình kinh tế tuần hoàn đã thu hút sự quan tâm trên phạm vi toàn cầu như một mô hình kinh tế hiệu quả thay thế cho mô hình sản xuất – tiêu dùng truyền thống. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu nhận ra tiềm năng của cách tiếp cận mới này, kinh tế tuần hoàn nhanh chóng chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn, từ đó nhu cầu về một cách tiếp cận chiến lược có cấu trúc và chặt chẽ cũng tăng theo. Nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, Quản trị chiến lược và mô hình kinh tế tuần hoàn đã đưa ra quy trình chi tiết từng bước để phân tích, xây dựng và hoạch định các chiến lược kinh tế tuần hoàn.

Quản trị chiến lược và kinh tế tuần hoàn

Bắt đầu từ một khuôn khổ vững chắc về các cấu trúc dễ nắm bắt (các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu kinh doanh và các lĩnh vực can thiệp), các tác giả đã dùng sự hiểu biết của mình về cách các công cụ quản lý chiến lược thông thường có thể được lập trình lại như thế nào trong mô hình kinh tế tuần hoàn để hướng dẫn độc giả. Quản trị chiến lược và kinh tế tuần hoàn sẽ liên tục nhắc tới các công ty có định hướng chiến lược dài hạn đã và đang áp dụng các chiến lược khép kín để thích ứng với các hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai như thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thâm nhập thị trường mới và chinh phục lòng tin của khách hàng.

Quản trị chiến lược và kinh tế tuần hoàn là một tác phẩm tâm huyết, hướng tới việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với môi trường và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.