Ngày 3-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu bộ sách Thường thức chính trị và Tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”.

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản bộ sách Thường thức chính trị với khổ nhỏ, dung lượng vừa phải, trong đó, những vấn đề, chủ đề, nội dung lý luận được cho là “khô khan”, “phức tạp” đã được chuyển tải một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, không chỉ giúp người dân nâng cao văn hóa đọc, mà còn đưa những vấn đề lý luận chính trị trở nên gần gũi hơn, để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

Bộ sách được chia theo 10 nhóm vấn đề: Thường thức về triết học Mác – Lênin; Thường thức về kinh tế chính trị Mác – Lênin; Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học; Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh; Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về hệ thống chính trị Việt Nam; Thường thức về Nhà nước và pháp luật; Thường thức về văn hóa; Thường thức về dân tộc, tôn giáo.
Trong những ngày đầu năm mới Quý Mão và kỷ niệm ngày thành lập Đảng, những ấn phẩm đầu tiên của bộ sách gồm 7 tựa sách với 7.000 cuốn đã được xuất bản và phát hành rộng rãi trong xã hội.