Ngày 28-6, tại Bến Tre, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân Văn hóa thế giới và chuyển giao tài khoản sử dụng Tủ sách bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử, nhằm kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Văn hoá thế giới Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 – 1-7-2022).

Ra mắt sách Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân Văn hóa thế giới. Ảnh: PHAN HUY

Sách có 2 phần, “Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân Văn hóa thế giới” tập hợp bài viết của các nhà nghiên cứu về cuộc đời cụ Đồ Chiểu; đồng thời đưa ra các khuyến nghị về bảo vệ, phát huy giá trị danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phần còn lại “Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu”: Lục Vân Tiên, Dương Từ – Hà Mậu, Ngư Tiều y thuật vấn đáp, các bài thơ, điếu, văn tế… giúp bạn đọc thấy rõ về nhân cách, giá trị tinh thần to lớn mà cụ Đồ Chiểu để lại qua các tác phẩm của mình.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách này ngoài bản in giấy, đơn vị còn phát hành cuốn sách điện tử và 2 tập kỷ yếu “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay”, trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn. để bạn đọc dễ dàng tiếp cận, cũng như có thêm nhiều thông tin, tư liệu về cuộc đời và sáng tác của cụ Đồ Chiểu.

PHAN HUY

nguồn: https://www.sggp.org.vn/ra-mat-cuon-sach-nguyen-dinh-chieu-danh-nhan-van-hoa-the-gioi-823605.html