Đây là tác phẩm do Thạc sĩ Trần Quang Dũng, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thăng Long, Hà Nội làm chủ biên, vừa chính thức ra mắt bạn đọc cả nước nhân dịp tròn một năm UNESCO công nhận “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ – Chốn thiêng nơi cõi thực được thực hiện bởi một nhóm tác giả gồm nhiều nhà nghiên cứu, nhiều đồng đền, thanh đồng, cung văn nổi tiếng. Với nội dung được cấu trúc rõ ràng, luận giải khá tường minh về hệ thống thần điện, các vị thánh trong tín ngưỡng, kèm chỉ dẫn chi tiết về các đền, phủ quan trọng, cũng như thông tin cơ bản về các nghi lễ thực hành tín ngưỡng vốn đang nguy cơ bị mai một hoặc biến dạng.
theo HỒNG GIANG/SGGPO