Ngày 31-8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ – niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022. 

Sau hơn 3 tháng triển khai, ban tổ chức nhận được 112 bài dự thi xuất sắc của tác giả và nhóm tác giả đến từ các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cả nước và trao 16 giải thưởng. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và trao giải cho các tác giả.

Cùng ngày, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp Quận ủy quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức tọa đàm giới thiệu sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ấn phẩm do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản vào đầu năm 2022. Cuốn sách tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng nhưng lại trình bày rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục.

Tại chương trình, TS Nguyễn Trinh Nghiệu (giảng viên khoa Triết học, Trường Đại học KHXH-NV TPHCM) và TS Thân Ngọc Anh (Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Khu vực II) đã cùng những người tham dự trao đổi về nội dung cơ bản và giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách. Các chuyên gia khẳng định, cuốn sách là một tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật cũng trao tặng Quận ủy quận Phú Nhuận tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tủ sách Chi bộ điện tử (ảnh). 

MAI AN – HỒ SƠN

nguồn: https://www.sggp.org.vn/trao-thuong-cuoc-thi-gioi-thieu-sach-ve-chu-tich-ho-chi-minh-838655.html